PRIVACY

Privacyverklaring Muziekcentrum De Bosuil

De Bosuil respecteert je privacy en gaat zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Vanaf 25 mei 2018 volgt ook Stichting Muziekcentrum De Bosuil de nieuwe algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Wij hebben een privacyverklaring opgesteld waarin we uitleggen hoe De Bosuil hiermee omgaat, waaronder informatie over hoe je jouw rechten op deze gegevens kunt uitoefenen.

In deze privacyverklaring wordt omschreven hoe Stichting Muziekcentrum De Bosuil, gevestigd te Weert aan Vrakkerveld 2c, en handelend onder de naam De Bosuil, omgaat met persoonsgegevens.
Muziekcentrum De Bosuil heeft ten doel het voorzien in een professioneel muziekpodium dat toegevoegde waarde levert aan de culturele infrastructuur van Weert. De Bosuil levert blijvend hoogwaardige faciliteiten t.b.v. een gevarieerd muziekprogramma dat een breed publiek aantrekt. De nadruk in de programmering is gericht op popmuziek. De Bosuil biedt daarnaast een veilige, comfortabele omgeving waarbinnen mensen zich artistiek en educatief kunnen ontwikkelen.

Om dit te kunnen doen, kan De Bosuil persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van De Bosuil, en/of omdat je deze zelf bij het bestellen van concerttickets op de website aan De Bosuil verstrekt.

Naast de persoonsgegevens die je zelf actief verstrekt, registreren we ook je activiteit op onze site, je IP-adres, de internet browser en het device waarmee je onze site bezoekt. De verwerking van je persoonsgegevens vindt plaats op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande wet- en regelgeving voor de bescherming van privacy. Door gebruik te maken van deze website geef je aan akkoord te gaan met ons privacybeleid.

De Bosuil respecteert je privacy en gaat zorgvuldig om met je persoonsgegevens. De Bosuil houdt zich hierbij aan de privacywetgeving. De belangrijkste privacywet is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is informatie die direct over iemand gaat of informatie die naar deze persoon te herleiden is. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn adressen, telefoonnummers en e-mailadressen. De Bosuil kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

    je voor- en achternaam

    je adresgegeven

    je geboortedatum

    je e-mailadres

    je bankgegevens

    de concerten/shows die je in De Bosuil hebt bijgewoond

Waarvoor verwerkt De Bosuil persoonsgegevens?

Je verstrekt natuurlijk persoonsgegevens omdat je tickets voor een concert/show/evenement bij De Bosuil gaat kopen.
Je persoonsgegevens worden door ons gebruikt om de kaartjes naar je toe te kunnen sturen en om je goed te kunnen informeren over relevante producten en/of diensten van De Bosuil. Om onze website, onze applicatie en onze service te verbeteren analyseren we ook gegevens en het gedrag op onze website.

E-mail

Je kunt een servicemail ontvangen voorafgaande aan het concert zodat we je op de hoogte brengen van de meest up to date informatie over het concert zoals de time-table.
Je kunt daarnaast eventueel een e-mail ontvangen als een artiest of programma waarvoor jij eerder tickets hebt gekocht, terugkomt naar de De Bosuil, of als er een vergelijkbare artiest of programma naar de De Bosuil komt waarvan wij denken dat jij dit misschien interessant vindt. Soms bieden we je in deze mail zelfs de mogelijk om voor de officiële start van de verkoop, of met korting kaarten te kopen. Uiteraard delen we je gegevens niet met derden en sturen we je geen ongevraagde reclame. Ook bieden we je altijd de mogelijkheid om je direct uit te schrijven wanneer je geen mails meer wilt ontvangen.

Hoe lang en waar bewaart De Bosuil gegevens?

De Bosuil bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld. Dit betekent in de praktijk dat je gegevens worden bewaard zolang De Bosuil als stichting bestaat, tenzij je zelf aangeeft dit niet langer op prijs te stellen (zie: gegevens inzien, aanpassen of verwijderen).

Delen met anderen

De Bosuil verstrekt je persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Door het bezoeken van een concert/show bij De Bosuil geef je toestemming voor het maken van foto’s en video’s die De Bosuil online mag plaatsen. In elk ander geval worden gegevens niet doorgegeven aan derden zonder voorafgaande actieve goedkeuring.

Websitebezoek

Gebruikers- en gebeurtenisgegevens van de website www.debosuil.nl  (bijvoorbeeld een bezoek aan onze website), worden binnen Google Analytics bewaard voor een periode van 26 maanden. Deze bewaarperiode wordt gereset bij iedere nieuwe activiteit. Google Analytics verwijdert automatisch gebruikers- en gebeurtenisgegevens die ouder zijn dan de bewaarperiode. De Bosuil gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. De website van De Bosuil gebruikt tevens cookies en trackers, je kunt deze ten alle tijden blokkeren of verwijderen via je internetbrowser.

Beveiliging

De Bosuil neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Gegevens die via de website van De Bosuil worden uitgewisseld maken gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

De Bosuil werkt met een externe partner betreffende de tickets, namelijk ActiveTickets uit Utrecht.
De volledige informatie over de beveiliging van het ActiveTickets kun je vinden via www.activetickets.com

Welke rechten heb ik?

Op grond van de AVG kun je verzoeken om:

    inzage in je gegevens;

    correctie en verwijdering van je gegevens;

    beperking van het gebruik van je gegevens.

In bepaalde gevallen heb je ook recht op:

    je gegevens in digitale vorm;

    bezwaar tegen de gegevensverwerking.

 Contact over je rechten?

Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door De Bosuil verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met De Bosuil op via sander@debosuil.nl of 0495 524269.

Ook kun je contact met ons opnemen voor een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering of beperking. De Bosuil zal zo snel mogelijk en uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Afmelden voor onze nieuwsbrieven kan via de link die onderaan de nieuwsbrief staat.

Wat als ik vragen of klachten heb?

Mocht je om een of andere reden het gevoel of bewijs hebben dat wij je gegevens niet correct behandelen, kan je dit melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens.