OVER DE BOSUIL

De geschiedenis van De Bosuil is te verdelen in de volgende vier periodes:

Pre-historie
De eerste aanzet om te komen tot een georganiseerde jongerenclub is niet precies terug te halen maar ligt naar alle waarschijnlijkheid in de jaren ’60 of mogelijk nog daarvoor. De jongeren organiseerde zich toen als K.A.J. (Katholieke Arbeiders Jeugd), hadden een eigen vaandel en maakte gebruik van de bovenzolder van de plaatselijke noodkerk (huidige café-zaal Don Bosco) voor haar activiteiten.

K.W.J.
In 1975 kwam de basisschool op Hushoven leeg en de toenmalige jongeren kregen van de gemeente twee klaslokalen toegewezen welke konden worden ingericht als jongerencentrum met een eigen bar en discotheek. Omdat deze jongerengroep juridisch geen rechtspersoon vormde besloot men zich aan de sluiten bij de provinciale K.W.J. wat stond voor Katholieke Werkende Jongeren.

Jongerencentrum De Bosuil
In 1977 viel de georganiseerde groep KWJ-ers al jongerengroep vrijwel uit elkaar. De groep werd ouder en had meer amoureuze interesses. De qua leeftijd daaronder hangende generatie (waarvan nu nog mensen actief zijn binnen de huidige Bosuil) nam het gebouw over en organiseerde haar eigen activiteiten, waaronder o.a. in 1981 het eerste Bospop festival.

Aangezien het katholicisme niet meer volwaardig werd beleefd en de provinciale KWJ een verbinding aanging met de FNV Jongeren, besloot men een toen eigen rechtspersoon op te richten. Dit werd stichting jongerencentrum De Bosuil.
Ergens in 1987 namen de klachten over de late openingstijden (het werd vaak vroeg in de morgen) van de omgeving toe en werd het idee geopperd om een nieuw jongerencentrum op sportpark Boshoven te realiseren. Hier waren geen directe buren aanwezig waardoor genoemde klachten konden worden weggenomen. Tevens kon De Bosuil een gebouw naar eigen inzicht realiseren waarin ook voorzieningen voor live muziek gerealiseerd konden worden. Het nieuwe jongerencentrum werd door de Bosuil zelf ontworpen, gefinancierd en met medewerking van vele vrijwilligers uitgevoerd. Midden 1989 werd het nieuwe onderkomen (de huidige Hang Out) officieel geopend.

Muziekcentrum De Bosuil
In 1999 was de Bosuil, samen met de Academie van Dans en Muziek en de gemeente Weert betrokken bij de opzet van de eerste Weerter Popnota. Basis hiervan vormde een enquête onder de regionale amateur-popgroepen. Hieruit was af te lezen dat er een grote scene van popgroepen binnen de regio Weert actief was, welke behoefte had aan een bepaald voorzieningenniveau. Met andere worden er was behoefte aan een professioneler podium en oefenruimten.

In eerste instantie werd door het jongerencentrum bezien of het huidige gebouw geschikt was om uit te breiden met oefenruimten. Anderzijds had de gemeente behoefte aan een ruimte voor de plaatselijke zogenaamde hangjongeren. Verder wou men graag met de Bosuil tot een andere subsidie opzet komen en de huidige open-eind-constructie inruilen voor een budgetsubsidie.

De Bosuil kreeg het idee om haar gebouw aan de gemeente te verkopen en een nieuw gebouw (muziekcentrum) naast het oude te realiseren. De technische mensen binnen de Bosuil legde er een begroting naast en onderzocht de financiële haalbaarheid waarbij ook fondswerving een belangrijk onderdeel vormde. Er werd een bedrijfsplan opgesteld en een verzoek om medewerking bij de gemeente ingediend. Het 1,5 jaar en enige overredingskracht gekost om de Weerter politiek in het plan mee te krijgen, waarna in mei 2002 de eerste schop van het nieuwe c.q. huidige muziekcentrum in de grond ging. Begin maart 2003 werd het gebouw officieel geopend. De organisatie was al enige tijd uitgebreid en voorbereid op de nieuwe situatie. Er waren nog meer vrijwilligers nodig, en die kwamen er ook. In 2018 bestaat Muziekcentrum De Bosuil 15 jaar en draait dit podium al die tijd mee als volwaardig poppodium.

TOEGANKELIJKHEID

De Bosuil is toegankelijk voor bezoekers in een rolstoel of mindervaliden bezoekers. We beschikken in ons pand ook over een aangepast toilet voor mindervaliden of rolstoelgebruikers. De concerten in ons podium zijn sta-concerten (tenzij anders vermeld). Dit betekent dat er geen zit-mogelijkheden zijn.

Ben je slecht ter been en wil je gebruik maken van een barkruk? Vraag dan bij binnenkomst van het concert aan een van onze vrijwilligers naar een barkruk. We doen niet aan reserveringen m.b.t. barkrukken en kunnen ook niet garanderen dat er voor iedereen een barkruk aanwezig is. Het is helaas niet toegestaan (i.v.m. veiligheid) om een eigen zitvoorziening mee te nemen.

CONSUMPTIEMUNTEN

Alle consumpties bij de bar dienen afgerekend te worden met consumptiemunten.
Bij binnenkomst aan de linkerkant in de hal vindt je een automaat waar je super snel en eenvoudig je consumptiemuntjes kunt aanschaffen. (PIN-only). Creditcards werken bij deze automaat helaas niet.

Tevens kun je in de zaal bij het muntenloket ook je consumptiemunten kopen. Hier kun je zowel met cash als met pin betalen. Momenteel zijn nog 2 soorten consumptiemunten geldig:
– Gele (breekmunten) zijn geldig tot 30-12-2021
– Groene (glitter/breekmunten) is onze huidige munt.

LOGO

Heb je het logo van De Bosuil nodig voor promotie doeleinden of voor boven je bed?
Gebruik dan alsjeblieft deze onderstaande jpeg, of deze EPS.

ANBI

STICHTING MUZIEKCENTRUM DE BOSUIL

Muziekcentrum De Bosuil is een Algemeen Nut Beogende Instelling. (ANBI)

 

Voor meer informatie: klik hier.

PRIVACY

Privacyverklaring Muziekcentrum De Bosuil

De Bosuil respecteert je privacy en gaat zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Vanaf 25 mei 2018 volgt ook Stichting Muziekcentrum De Bosuil de nieuwe algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Wij hebben een privacyverklaring opgesteld waarin we uitleggen hoe De Bosuil hiermee omgaat, waaronder informatie over hoe je jouw rechten op deze gegevens kunt uitoefenen.

Voor meer informatie: klik hier.