HUIS- en gedragsREGELS

Voor iedereen moet het gezellig, leefbaar en veilig blijven. Daarom gelden op het terrein en in Muziekcentrum De Bosuil de volgende huis- en gedragsregels.

Huis- en gedragsregels:

 • Volg ten allen tijde de aanwijzingen van het personeel van Muziekcentrum De Bosuil;
 • Bij entree gaat men akkoord met mogelijke fouillering;
 • Bij entree van Muziekcentrum De Bosuil gaat men akkoord met de huisregels;
 • Geen verstrekking van alcoholische dranken onder de 18 jaar, bij twijfel wordt gevraagd naar identiteitsbewijs;
 • Huisdieren (o.a. honden) worden niet toegelaten;
 • Bij hinderlijk gedrag van personen behoudt Muziekcentrum De Bosuil zich het recht om deze personen te verwijderen alsmede verdere toegang tot het terrein en/of van Muziekcentrum de Bosuil te ontzeggen voor bepaalde of onbepaalde tijd op grond van artikel 138 van het Wetboek van Strafrecht;
 • Bij constatering van het toebrengen van schade aan eigendommen van Muziekcentrum De Bosuil zal altijd de politie in kennis worden gesteld en zal de schade op de veroorzaker worden verhaald;
 • Muziekcentrum De Bosuil bewaakt haar eigendommen middels camera toezicht;
 • Geen recht op terugbetaling entree als toegang door overtreding van de huis- en gedragsregels wordt geweigerd;
 • Muziekcentrum De Bosuil is niet aansprakelijk voor beschadiging, diefstal en het zoekraken van andermans eigendommen;
 • Muziekcentrum De Bosuil maakt met de artiesten afspraken over fotograferen en filmen. Daarom mag je alleen professionele foto- of filmapparatuur gebruiken als je een schriftelijke goedkeuring kunt overleggen van De Bosuil.
  Meld dit bij binnenkomst.
 • In Muziekcentrum De Bosuil wordt meer dan 80Dba (Decibel) aan versterkt geluid geproduceerd. De Bosuil is in geen enkel geval aansprakelijk voor mogelijke nadelige gevolgen die hierdoor kunnen ontstaan.
  De Bosuil houdt zich aan het convenant preventie gehoorschade muzieksector

Het is verboden om:

 • Eigen drank en/of etenswaren mee te nemen;
 • Roken is bij Muziekcentrum De Bosuil is slechts toegestaan in de daartoe bestemde rokersruimte (buiten). Dit geldt ook voor het roken van een elektronische sigaret. Eventuele boetes worden door Muziekcentrum De Bosuil verhaald op de overtreder.
 • Glas en/of drank mee naar buiten te nemen;
 • Wapens, scherpe voorwerpen, messen, glas en/of blik mee naar binnen te nemen;
 • Geluidsopnameapparatuur mee naar binnen te nemen;
 • Hard -en of softdrugs te gebruiken en/of te verhandelen;
 • Geweld, agressief gedrag te vertonen, handtastelijk te zijn, te discrimineren vanwege huidskleur, geloof en seksuele geaardheid;
 • Zonder toestemming van het bestuur van Muziekcentrum De Bosuil en/of artiest te fotograferen en/of video en/of geluidsopname te maken, onrechtmatig verkregen opnames zullen door Muziekcentrum De Bosuil worden ingenomen;
 • Schade toe te brengen aan eigendommen,- gebouw, apparatuur of overige bezittingen, van Muziekcentrum De Bosuil en/of personeel;

 

Consumptiemunten:

Zoals ieder poppodium en festival dat werkt met consumptiemunten kent ook Muziekcentrum De Bosuil voor het gebruik van de munten een aantal spelregels. Hieronder wordt beschreven welke spelregels De Bosuil al sinds vele jaren hanteert.

Door het kopen van consumptiemunten bent u akkoord gegaan met onze voorwaarden:

 • Consumpties in Muziekcentrum De Bosuil kunnen uitsluitend afgerekend worden met geldige consumptiemunten;
 • Consumptiemunten kunnen niet worden ingewisseld voor geld.
 • Per 1-1-2020 zijn  uitsluitend de transparante, geel/groene munt met glitter + gele munt (beide met logo van De Bosuil ) geldig;
 • De directie van Muziekcentrum De Bosuil bepaalt de uiterlijke geldigheidsdatum van de consumptiemunten. Deze datum zal worden gepubliceerd op de website van De Bosuil (debosuil.nl) en worden gepubliceerd in de digitale nieuwsbrief van De Bosuil;
 • De uiterlijke geldigheidsdatum zal zijn de datum per welke er nieuwe consumptiemunten worden ingevoerd, verlengd met een periode van 6 maanden.
 • Na deze uiterlijke geldigheidsdatum kunnen de vervallen munten niet meer worden gebruikt voor het afrekenen van consumpties in De Bosuil. De vervallen munten kunnen hierna ook niet worden omgewisseld voor geld of geldige munten.
 • Consumptiemunten bedoeld voor vrijwilligers kunnen alleen door vrijwilligers bij de bar ingewisseld worden. Bij twijfel kan er om de medewerkerspas gevraagd worden. Kan deze niet getoond worden mag mogen deze munten geweigerd worden.

Aansprakelijkheid

In diverse ruimtes in De Bosuil wordt meer dan 85 dB(A) aan geluid geproduceerd.
Muziekcentrum De Bosuil aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de nadelige gevolgen die hierdoor wellicht kunnen optreden aan het gehoor, noch voor andere gevolgen van het bezoek aan De Bosuil.
Het verblijf in De Bosuil is geheel op eigen risico.

Gratis gehoorbeschermers (oorproppen, wegwerp) zijn verkrijgbaar aan de muntenverkoop. In het cafe hangt een automaat van Thunderplugs-gehoorbescherming (universele oorbescherming met muziekfilter); deze gehoorbescherming kost 3 euro per setje.

Klachten:
Heeft u klachten, van welke aard dan ook, meldt ze onmiddellijk bij onze medewerkers/bestuur of schriftelijk aan:
Muziekcentrum De Bosuil
Vrakkerveld 2c
6002 AZ Weert

Overtreding van de huis- en gedragsregels:
Bij constatering van overtreding van de huis- en gedragsregels, behoudt het bestuur van Muziekcentrum De Bosuil zich het recht voor om u de toegang tot het terrein en/of van Muziekcentrum De Bosuil te ontzeggen voor bepaalde en/of onbepaalde tijd op grond van artikel 138 van het Wetboek van Strafrecht. Bij constatering van strafbare feiten wordt ten alle tijden de politie in kennis gesteld.