Een veilig bezoek aan De Bosuil

Update 6 oktober

Muziekcentrum De Bosuil heeft groen licht gekregen om concerten te mogen blijven organiseren. In ons geval is dat voor 100 bezoekers.

Wij hebben alle maatregelen genomen om aan de richtlijnen van het RIVM m.b.t. het coronavirus (COVID-19) te voldoen en ons gebouw zijn zo ingericht dat iedereen zich aan de afspraken over hygiëne en social distancing (1,5 meter) kan houden. Op die manier zorgen wij ervoor dat een bezoek aan De Bosuil voor alle bezoekers en medewerkers prettig en veilig verloopt. Hieronder vind je de algemene richtlijnen die gelden voor ons poppodium. Bereid je bezoek goed voor en lees in dit bericht en via onderstaande links naar de websites van de instellingen waarmee je rekening moet houden.

ALGEMEEN:

 • Dit protocol is mede gebaseerd op de nationale richtlijnen (o.a. RIVM) en het protocol van de VNPF.
 • Maximaal 100 bezoekers (excl. personeel) in het pand zijn toegestaan. Geen gereserveerde plaatsen.
 • Afstand van 1,5 mtr dient in acht te worden genomen, groepjes van twee zijn toegestaan.
 • Triagegesprek voor binnenkomst van alle personen verplicht (zie poster overheid bijlage).
 • Reserveren dus kaartverkoop vooraf is verplicht. Geen dagkassa.
 • Dringend advies: draag een mondkapje bij binnenkomst en bij verplaatsingen in ons gebouw (bijvoorbeeld wanneer je naar het toilet gaat). Na het plaatsnemen op de zitplek kan het mondkapje afgedaan worden.

ORGANISATIE:

 • Corona-verantwoordelijk is de vrijwilligerscoördinator van de activiteit. Deze stuurt als gebruikelijk ook nu de vrijwilligers aan, ook wat betreft de corona-items.
 • Er is een gescheiden in- en uitgang voor de bezoekers.
 • Het protocol is door het bestuur vastgesteld waarna dit aan alle kaderleden en vrijwilligers zal worden toegezonden.
 • Er zal gebruik worden gemaakt van zaal, balkon en een buitenopvang bezoekers.
 • De corona-verantwoordelijke maakt per activiteit een afzonderlijk en beknopt evaluatierapport op over de toepassing van de coronamaatregelen en eventuele knel- en verbeterpunten.

PLATTEGROND met zit/staplaatsen en looproutes

Zie bijlage

COMMUNICATIE PERSONEEL:

Communicatie aan personeel per mail voorafgaand aan activiteit

 • Blijf thuis bij milde gezondheidsklachten + blijf thuis als huisgenoten koorts hebben
 • De Bosuil volgt de RIVM-maatregelen, personeel dus ook
 • Verwijzing naar het toegestuurde protocol en de plattegrond, die ook op de site is geplaatst.
 • De Bosuil behoudt zich het recht voor om vrijwilligers en bezoekers met verkoudheidsklachten, koorts en/of zij die de veiligheids- en voorzorgsmaatregelen niet naleven, van verdere deelname/bezoek uit te sluiten.
 • Gebruik mondkapjes verplicht

Communicatie aan personeel , direct voorafgaand aan het concert

 • Briefing / “kick off”; kom dus op tijd
 • Triagegesprek vindt plaats bij binnenkomst door VC
 • De Bosuil behoudt zich het recht voor om bezoekers met verkoudheidsklachten, koorts en/of zij die de veiligheids- en voorzorgsmaatregelen niet naleven, van verdere deelname/bezoek uit te sluiten. (na overleg VC)
 • Alle vrijwilligers incl. de VC dragen een 1,5 mtr hesje + mondkapje
 • Bij de tappunten aan de bars komen zo nodig spatschermen. Balkon zeker ivm muntenverkoop.
 • Er zijn handschoenen aanwezig voor medewerkers die deze willen gebruiken.
 • Iedere medewerker heeft een specifieke taak, geen wissel tijdens de activiteit; geen eigen initiatief graag maar altijd checken bij VC, die zoals gebruikelijk de verantwoordelijkheid heeft en nu ook coronaverantwoordelijke is.
 • De door personen regelmatig aangeraakte oppervlaktes en items zullen door vrijwilligers met regelmaat worden schoongemaakt met desinfecterende middelen.
 • De toiletten zijn onder strikte voorwaarden te gebruiken. Er worden maximaal 2 personen tegelijk in de toiletruimten toegestaan. (2 dames + 2 heren).
  Bij grotere drukte houdt men voor de ingang toilet 1,5 meter afstand. Hierop vindt toezicht door een medewerker plaats.

 

COMMUNICATIE  BEZOEKERS:

Communicatie bezoekers vooraf (per service-mail) :

 • De Bosuil maakt duidelijk hoe laat aanvang is én hoe laat bezoeker het poppodium weer verlaten moet hebben. (m.n. in verband met tijdslots bij meerdere aansluitende voorstellingen)
 • De Bosuil volgt de RIVM-maatregelen en deze zullen ook in het gebouw kenbaar worden gemaakt.
 • De Bosuil heeft een “coronaprotocol” opgesteld als onderdeel van haar huisregels, zie debosuil.nl
 • De Bosuil zal gezondheidsvragen stellen voor binnenkomst.
 • De Bosuil behoudt zich het recht voor om bezoekers met verkoudheidsklachten, koorts en/of zij die de veiligheids- en voorzorgsmaatregelen niet naleven, van verdere deelname/bezoek uit te sluiten.
 • Dringend advies: draag een mondkapje bij binnenkomst en bij verplaatsingen in ons gebouw (bijvoorbeeld wanneer je naar het toilet gaat).
  Na het plaatsnemen op de zitplek kan het mondkapje afgedaan worden.
 • Een gekocht kaartje is geen garantie op toegang. Als blijkt dat de bezoeker (bij triage) symptomen van Covid-19 heeft of heeft gehad dan wordt men alsnog geweigerd.
 • De Bosuil hanteert een vaste en vrij toegankelijke (geen gereserveerde zit- of staplaatsen) inrichting met aangegeven looproutes op basis van de 1,5 meter afstandsregel. Houd je aan deze inrichting en blijf zoveel mogelijk op jouw vaste plaats.
 • Voor de plattegrond zie onze website debosuil.nl
 • Let op: garderobe is gesloten
 • Volgens de richtlijnen mogen max 100 bezoekers worden toegelaten en mogen twee bezoekers dichter dan 1,5 meter bij elkaar zitten/staan.
 • Tijdens het concert is de bar voor bezoekers niet toegankelijk, dit om bewegingen te beperken. We zetten obers in die voor de drankvoorziening zorgen.
 • De door personen regelmatig aangeraakte oppervlaktes en items zullen met regelmaat worden schoongemaakt met desinfecterende middelen.
 • Betaling consumpties alleen met Bosuil munten, verkrijgbaar bij binnenkomst in automaat. Op balkon vindt ook muntenverkoop plaats. Beide alleen pinnen.
 • De Bosuil kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gedrag van gasten en/of leveranciers in strijd met het protocol en de geldende RIVM en 1,5 meter regels.

Communicatie bezoekers bij het concert (poster + op ticket + website)

 • Desinfecteer bij binnenkomst je handen.
 • Was na het toiletbezoek grondig je handen.
 • Houd 1,5 meter afstand tot andere bezoekers en de medewerkers
 • Bezoekers kunnen in groepjes van twee naast elkaar verblijven. Ruimte is gecreëerd voor bezoekers die alleen willen staan/zitten.
 • Bezoekers mogen zelf niet naar de bar; er zal worden gewerkt met obers.
 • Zorg ervoor dat jouw gedrag niet leidt tot de verspreiding van speekseldruppels (denk aan meezingen en fluiten op de vingers).
 • Als De Bosuil vindt dat jouw gedrag niet passend is, zal je worden verzocht dit gedrag te stoppen. Als daaraan geen gehoor wordt gegeven, kan de toegang worden ontzegd. Schade door jouw handelen in strijd met de regels kan op jou worden verhaald.