ANBI

 

STICHTING MUZIEKCENTRUM DE BOSUIL

Muziekcentrum De Bosuil is een Algemeen Nut Beogende Instelling. (ANBI)

Postadres:  Postbus 352,  6000 AJ, Weert, NL
Bezoekadres:  Vrakkerveld 2c, 6002 AZ, NL
Telefoon: 0495-524269
Email:  info@debosuil.nl
Internet: www.debosuil.nl
KvK:  41067119
Fiscaal nummer: 007492303
ANBI:  *nog onbekend*
Oprichting: 29-10-1984

 


Doelstelling (Statuten)

De Stichting stelt zich ten doel het voorzien in een professioneel muziekpodium op maat voor Weert, dat toegevoegde waarde levert aan de culturele infrastructuur van Weert. De stichting levert blijvend hoogwaardige faciliteiten ten behoeve van een gevarieerd muziekaanbod dat een breed publiek aantrekt. De nadruk in de programmering ligt op popmuziek, maar daarnaast kunnen hiervan ook andere culturele uitingsvormen en podiumkunsten deel uit maken.

De stichting tracht dit doel te bereiken door :

  • het exploiteren van een volwaardige popmuziekaccommodatie;
  • het organiseren van concerten, workshops en andere activiteiten waarbij muziek centraal staat;
  • het aangaan van samenwerking en overleg met organisaties en instellingen die kunnen bijdragen aan de realisering van de doelen;
  • het faciliteren van activiteiten, georganiseerd door derden, waarbij muziek centraal staat.

BELEIDSPLAN (HOOFDLIJNEN)   [link]

BESTUUR EN BELONINGSBELEID

Voorzitter:
Frans Bongers

Jacques Hermans, secretaris
Alfons van Geest, penningmeester
Patrick Tullemans, bestuurslid

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

JAARVERSLAG EN JAARREKENING

Jaarverslag  [link]