sitemapdisclaimer | ZOEKEN 
     
vr 22 sep 2017
Wille & the Bandits
zo 24 sep 2017
Layla Zoe & Sass Jordan
vr 29 sep 2017
Bleak Falls/ Valley/ Northern Lights/ Shallow
za 30 sep 2017
Steady State
zo 1 okt 2017
A Dire Straits Tribute: BOOM Like That!
wo 4 okt 2017
Henrik Freischlader Band
vr 6 okt 2017
Joanne Shaw Taylor
za 7 okt 2017
Popquiz
zo 8 okt 2017
ABBA Gold Europe
vr 13 okt 2017
Ian Siegal & Band
za 14 okt 2017
The McCartney Years
zo 15 okt 2017
Jetbone
vr 20 okt 2017
Nu of Nooit Voorronde
za 21 okt 2017
Weert Hard!
zo 22 okt 2017
Ben Miller Band
do 26 okt 2017
SAGA
vr 27 okt 2017
Halve finale The Battle Of The Tribute Bands
za 28 okt 2017
Oktoberfest Weert
zo 29 okt 2017
Acca/Dacca: The AC/DC Story
vr 3 nov 2017
Vipers a Queen Tribute
za 4 nov 2017
Genesis Classic - Ray Wilson Band
zo 5 nov 2017
Ruben Hoeke Band & Phil Bee's Freedom
vr 10 nov 2017
Manfred Mann's Earth Band
za 11 nov 2017
Steve Harley & Cockney Rebel
zo 12 nov 2017
Popa Chubby
do 16 nov 2017
The Paladins
vr 17 nov 2017
Ziggy Played Guitar
za 18 nov 2017
Rumours - 40 Years (A Fleetwood Mac Tribute)
zo 19 nov 2017
Danny Bryant XXL Show
di 28 nov 2017
Threshold
vr 1 dec 2017
Stahlzeit
za 2 dec 2017
Stahlzeit
za 9 dec 2017
Symfo Classics II
zo 10 dec 2017
Band of Friends
vr 15 dec 2017
K's Choice
za 16 dec 2017
The Hillbilly Moonshiners and Friends
za 23 dec 2017
Vandenberg's Moonkings
di 26 dec 2017
The Marley Experience Xmass Show
za 13 jan 2018
Like A Bat Out Of Hell
za 31 mrt 2018
Ultimate Eagles
vr 4 mei 2018
Axel Rudi Pell
   
   
 
U bent nu hier: Home > Informatie > BOSPOP POSTKANTOOR

BOSPOP POSTKANTOOR

Spelregels Bospop Pop-UP Postkantoor

Op Bospop 2017 zal De Bosuil aanwezig zijn met een "Pop-UP Postkantoor".
Vanuit hier kan een postkaart verstuurd worden naar iemand die thuis zit zoals je ook vanaf je vakantie-adres een kaartje stuurt met "Groetjes uit...".
Extra leuk: bij 15 kaarten stoppen we ook nog eens gratis concertkaartjes voor shows in De Bosuil!

Hierbij de spelregels voor deze actie.Algemene voorwaarden.


Deze algemene voorwaarden (hierna: de ‘Algemene voorwaarden prijsvragen’) van toepassing op
prijsvragen, van De Bosuil
(hierna: de ‘Aanbieder’). Door deelname aan de betreffende prijsvragen
gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande algemene voorwaarden prijsvragen.
-
Deelnemers tot 16 jaar verklaren toestemming van (een) ouder(s) te hebben verkregen voor deelname aan de prijsvraag.
-
Uitgesloten van deelname zijn medewerkers en familieleden van de Aanbieder (inclusief
dochterondernemingen) en inwonende partners of familie van voornoemde medewerkers. Alsmede
eventuele participanten ten aanzien van de betreffende prijsvraag (waaronder begrepen adverteerders, sponsors of producenten).
-
De deelnemer is verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan het spel. De Aanbieder kan een winnaar verzoeken om voor uitreiking van de prijs bewijs te leveren van hun identiteit en een geldige inschrijving op het door de deelnemer opgegeven woon- of verblijfadres.
-
Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.
-
De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijsvraag verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Alsdan is de Aanbieder gerechtigd een andere winnaar te trekken.
-
De prijs wordt toegekend in de staat waarin ze zich bevindt. De Aanbieder is niet verantwoordelijk voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de prijs noch voor eventuele schade bij levering (verzending) van de prijs.
-
De afhandeling van de levering van de prijs gebeurt door de Aanbieder, adverteerder/sponsor of een ander daartoe aangestelde derde. In het laatste geval is de Aanbieder niet verantwoordelijk voor de levering van de prijs. In dat geval zal de datum van levering van de prijs in overleg met de leverancier van de prijs worden bepaald.
-
De Aanbiederis niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van post-of verzendingsbedrijven
(bijvoorbeeld vertraging, staking, beschadiging of verlies) bij de levering van de prijs. In het geval de winnaar, een medebewoner/aanwezige of omwonende een aangetekend verzonden prijs niet in ontvangst kan nemen bij bezorging, zal de winnaar de prijs op een later tijdstip afhalen (bijvoorbeeld bij postkantoor of postagentschap e.d.). De Aanbieder kan niet aansprakelijk gesteld worden indien de prijs niet wordt afgehaald door de winnaar of door een onbevoegd persoon in ontvangst is genomen, ook niet ingeval er geen notificatie of berichtgeving in enigerlei vorm door het post- of verzendbedrijf is achtergelaten.
-
Indien de prijs bestaat uit toegangskaarten voor concerten, festivals, films, sportwedstrijden of
gelijksoortige danwel andersoortige evenementen, kan er bij afgelasting geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van compensatie.
-
De winnaar kan tot uiterlijk drie maanden na bekendmaking aanspraak maken op uitreiking van de prijs. Na deze periode vervalt de aanspraak op de prijs automatisch.
-
De winnaar van de prijs geeft de Aanbieder toestemming om kosteloos de verstrekte persoonsgegevens, eventuele foto’s of eventuele door de deelnemers geleverde bijdragen ten behoeve van de prijsvraag te gebruiken bij promotionele activiteiten in verband met de prijsvraag alsmede in het kader van de bekendmaking van de winnaar via alle media, waaronder begrepen radio, televisie en internet.
-
De winnaar(s) van de prijs zal op verzoek van de Aanbieder medewerking verlenen aan promotionele activiteiten van de Aanbieder voor zover dit in redelijkheid van hen verlangd mag worden, waaronder begrepen publiciteit ten aanzien van de prijsuitreiking via alle media zoals de radio, televisie en internet.
Voor de verleende medewerking aan promotionele activiteiten zal geen financiële vergoeding worden betaald.
-
De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met deelname aan de prijsvraag. De Aanbieder mag de persoonsgegevens opnemen in haar gegevensbestand, dat vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens zal worden behandeld.
-
De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om uitvoering te geven aan de prijsvraag en de uitreiking van de prijs. In dat kader is deAanbieder gerechtigd om de persoonsgegevens te verstrekken aan derde partijen, die betrokken zijn bij de betreffende prijsvraag (waaronder begrepen leveranciers, adverteerders, sponsors en/of producenten). Bovendien verleent de deelnemer toestemming om dehem/haar op de hoogte te houden van producten en/of diensten van de Aanbieder, haar partners (onder andere sponsors, producenten en adverteerders) en zorgvuldig door haar geselecteerde bedrijven.
-
Gebruik van de ter beschikking gestelde prijs is voor rekening en risico van de winnaar. De Aanbieder kan niet aansprakelijk worden gesteld op grond van de Algemene voorwaarden prijsvragen voor het gebruik van de prijs door de winnaar.
-
De Aanbieder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de prijsvraag noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de prijsvraag of de aanwijzing van de winnaar.
-
De Aanbieder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke problemen of gebreken die voortvloeien uit het gebruik van de website en/of het downloaden van welke componenten dan ook met betrekking tot de prijsvraag.
-
De Aanbieder is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren als zij van mening is dat
de deelnemers niet conform de Algemene en/of Specifieke voorwaarden prijsvragen handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de prijsvraag of het verloop van de prijsvraag op oneerlijke wijze beïnvloeden.
-
De Aanbieder is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Algemene voorwaarden prijsvragen gedurende de looptijd van de prijsvraag te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de prijsvraag te staken, tewijzigen of aan te passen vanwege haar moverende redenen, zonder dat de Aanbieder daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van het spel, zal door de Aanbieder op passende wijze publiekelijk (bijvoorbeeld via haarsite) bekend worden gemaakt.
-
Eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de prijsvraag kunnen schriftelijk gesteld worden. Stuur deze vragen in een voldoende gefrankeerde envelop naar
Muziekcentrum De Bosuil
Vrakkerveld 2c - 6002AZ Weert
Vermeld daarbij altijd de naam van de prijsvraag. De Aanbieder zal zo spoedig mogelijk reageren.

LAATST TOEGEVOEGD
              
 
LAATSTE TWEETS
 
   
  join the conversation   
 
 
MUZIEKCENTRUM DE BOSUIL  © 2012 Vrakkerveld 2c   6002 AZ  Weert   +31 (0)495-524269   info@debosuil.nl